Kielimatka Japaniin opiskele japanin kieltä Hokkaidon japanin kielikoulussa Sapporossa

Hokkaido JaLS:n opetusmenetelmät

☆Parasta laatua lyhyt aikaisille opiskelijoille☆
Niille jotka haluavat kehittää suullista taitoaan nopeasti loimme “Hokkaidon japanin kielikoulun käytännölliset japanin kielen tunnit”

Etkö halua opiskella pelkästään oppikirjoista, koska voit tehdä saman kotona? Koska olet Japanissa, haluat päästä harjoittelemaan keskustelutaitoja ja saada kunnollista japanin kielen opetusta? Hokkaido japanin kielikoulussa pystyt saamaan kaiken hyödyn irti arvokkaasta ajastasi.

Hokkaido japanin kielikoulun opetusmenetelmät

Erityispiirteet

・JaLS:in alkuperäinen lukujärjestys keskittyy suullisen taidot kehittämiseen

・JaLS:in opintojentarkistusmuistio, henkilökohtainen oppimisen edistymisen seuranta

・Paljon mahdollisuuksia käyttää japanin kieltä luokkahuoneen ulkopuolella monipuolisten aktiviteettien kautta

Hokkaidon japanin kielikoulun alkuperäinen käytännöllinen lukujärjestys

Ominaisuudet

1) Soveltavat oppitunnit

Hokkaido japanin kielikoulun opetuksessa ei ole ainoastaan kyse oppimisesta vaan myös opitun japanin kielen soveltamisesta – tätä et voi usein tehdä kotimaassasi.

2) Käytännölliset japanin oppitunnit


Jotta voisit tuoda oppimasi asiat käytäntöön, on erityisen tärkeää, että saat käytännönläheistä japanin kielen opetusta. Mielestämme oppimisprosessissa avainasemassa on se, että oppitunnit keskittyvät arkipäivän keskusteluihin ja puheenaiheisiin.

3) Tunneilla on paljon mielenkiintoisia puheenaiheita


On paljon todennäköisempää, että onnistut kun sinulla on hauskaa. Hokkaidon japanin kielikoulussa oppituntien puheenaiheet valitaan opiskelijoiden henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden mukaan. Esimerkiksi japanilaisten ihmisten, työntekijöiden ja opiskelijoiden haastatteleminen sekä japanilaisten vieraiden kutsuminen, esitelmien tekeminen, ja ryhmäkeskustelut jne. Pienet luokkakokomme varmistavat sen, että kaikilla on mahdollisuus osallistua näihin mielenkiintoisiin aktiviteetteihin.

Miten koulun lukujärjestys on organisoitu

Ero lyhyen ja pitkän aikavälin opiskelijoiden välillä

Minkälaisia oppitunteja odotat japanin kielen kurssilta opiskellessasi Japanissa?
Ja mitä osa-aluetta haluat parantaa vierailusi aikana?

Me olemme tehneet opiskelijoillemme kyselyn tutkiaksemme heidän odotuksiaan japanin tunteja kohtaan ja huomasimme, että pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten opiskelijoiden odotuksissa on huomattavia eroja.

Pitkän aikaa opiskelevat keskittyvät pääasiassa luku ja kirjoitustaitojen kehittämiseen kokeita varten. He haluavat opiskella monimutkaisempaa kielioppia, lauseen rakenteita, kanjeja (kiinalaisia merkkejä), harjoitella kirjoittamista ja valmistautua kokeisiin… kaiken kaikkiaan asioita joita japanin kielikoulut etupäässä opettavat. Lyhyen aikaa opiskelevat toivovat usein huomion olevan suullisessa taidossa sekä kuulunymmärtämisessä ja he suosivat käytännönläheisiä japanin oppitunteja – japanin kielikoulujen vaihtoehdot olivat tällöin suhteellisen rajoitetut. Tämä mielessä pitäen kehitimme Hokkaidon kielikoulun lukujärjestyksen: lyhyen aikavälin opiskeluun suunnatut oppitunnit ja pienet luokkakoot vastaavat lyhytaikaisten opiskelijoiden tarpeita.

Me olemme lyhyen aikavälin opiskeluun erikoistunut koulu, jonka lukujärjestys pohjautuu ainoastaan suullisen taidon kehittämiseen kieliopin, lauseiden muodostamiseen ja sanastoon kautta.

Alkuperäinen lukujärjestys

1) Pienet luokkakoot

2) Lyhyen aikavälin oleskelu

3) Opettajat ovat ammattilaisia

Meidän luokkakokomme on rajoitettu 8 oppilaaseen varmistaaksemme, että he saavat parhaan mahdollisen huolenpidon. Koska olemme erikoituneet lyhytaikaiseen ja käytännönläheiseen opetukseen, pieni oppilasmäärä tarkoittaa parempaa mahdollisuutta puhua ja harjoitella. Lisäksi kaikki opettajat ovat päteviä, joten he osaavat selittää asiat yksinkertaisella ja helpolla tavalla.

Mahdollisuus harjoitella japanin kieltä

Paljon aktiviteettejä luokkahuoneen ulkopuolella, jotta voit harjoitella japania vielä enemmän!

Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden keskustella ja kommunikoida japaniksi, sillä koulumme lukujärjestys koostuu pääasiassa dialogeista ja keskusteluista.
Kulttuuriaktiviteettien tai pelien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tavata ja keskustella japanilaisten kanssa.

Nämä kokemukset ovat olennaisia japanin kielen oppimiselle, sillä se antaa mahdollisuuden kuunnella arkipuhetta, joten älä menetä tätä tilaisuutta!