Hokkaido JaLS undervisningsmetod

☆Den bästa kvalitén för korttidsstudenter☆
För de som vill förbättra sina muntliga färdigheter snabbt har vi skapat “Hokkaido Japanska Språkskolas praktiska japanskalektioner”

Du vill inte studera med hjälp av läroböcker för att du lika gärna kan göra det hemifrån? Du är i Japan och vill därmed träna på din konversationsförmåga och få en riktig japansk utbildning?
På Hokkaido Japanska Språkskola kommer du att kunna få ut det bästa av din värdefulla tid.

Hokkaido Japanska Språkskolas undervisningsmetod

Kännetecken

・JaLS originella läroplan fokuserar på utveckling av muntliga färdigheter

・JaLS gör personliga uppföljningar av elevernas framsteg

・Många chanser att använda japanskan utanför klassrummet via våra många aktiviteter

Hokkaido Japanska Språkskolas originella och praktiska läroplan

Egenskaper

1) Ansökningslektioner

Hokkaido Japanska Språkskola handlar inte bara om att lära sig, utan också att få användning för japanskan – något som ofta är svårt att få i hemlandet.

2) Praktiska japanskalektioner


För att du ska kunna använda japanskan i praktiska situationer krävs det också att du får praktiskt inriktade japanskalektioner. Vardagskonversationer och ämnen är huvudmålet med dessa lektioner och vi tror att det är nyckeln till dina kunskapsframsteg.

3) Många spännande ämnen under lektionerna


När du har roligt är det mycket lättare att göra framsteg. På Hokkaido Japanska Språkskola väljs lektionsämnena av eleverna själva baserat på deras personliga intressen. Till exempel kan det vara att gå ut och intervjua japanska personer, anställda och studenter, bjuda in japanska gäster, hålla i presentationer och ha gruppdiskussioner etc. Våra små klasstorlekar garanterar att alla får en chans att delta i dessa spännande aktiviteter.

Hur Hokkaido Japanska Språkskolas läroplan skapades

Skillnad mellan långtids- och korttidselever

Vilken typ av lektioner förväntar du dig att få när du studerar japanska i Japan?
Och vilket område vill du förbättra under din vistelse här?

Vi har gjort en undersökning bland studenter med avseende på deras förväntningar på japanskalektionerna och vi såg att det är stor skillnad på förväntningarna mellan långtids- och korttidsstudenter.

Långtidsstudenter fokuserar mest på att förbättra läs och skrivfärdigheter för att klara av examinationsprov. De vill studera avancerad grammatik, meningskonstruktion, Kanji (kinesiska tecken), öva på att skriva, träna inför prov… kort sagt allt som de flesta japanska språkskolor lär ut. Korttidsstudenter tenderar däremot att vilja fokusera på tal och hörförståelse och föredrar praktiskt inriktade lektioner – och deras valmöjligheter var ganska begränsade vad gäller japanska språkskolor. Med detta i åtanke skapade vi Hokkaido Japanska Språkskolas läroplan: korttidsklasser och små klasstorlekar för att möta korttidsstudenters behov.

Vi är en skola som specialiserar oss på korttidsvistelser. Vi har skapat en läroplan baserad på grammatik, meningskonstruktion, ordförråd enbart för konversationsändamål..

Vår nyskapande läroplan

1) Små klasser

2) Korttidsvistelser

3) Professionella lärare

Våra klasser är begränsade till 8 elever i varje för att garantera att de får bästa möjliga undervisning. Då vi specialiserar oss på praktisk utbildning under korta perioder innebär små klasser större möjlighet att prata och öva. Dessutom har alla våra lärare lärarlicenser och är professionella, så de kan förklara saker på ett enkelt sätt.

Möjligheter att öva japanska

Massor av aktiviteter utanför klassrummet för att du ska få öva ännu mer japanska!

Då vår skolas läroplan fokuserar på dialog och konversation erbjuder vi eleverna möjligheter att diskutera och ha utbyte med japaner.

Under kulturella aktiviteter eller spel får eleverna en riktig chans att träffa japaner och prata tillsammans.
Dessa erfarenheter är väldigt viktiga för att lära sig japanska då de ger en chans att lyssna på vardagligt talspråk, så missa inte detta!