เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดซัปโปโร

ติดต่อเรา

แบบฟอร์มการสมัคร

กรุณากรอกข้อมูลส่งให้เรานะคะ โดยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น(แถบสีแดง) เพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครเรียน
ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับภายในสองวัน แบบฟอร์มที่ส่งหลัง 18.00 น. หรือในวันหยุด ทางโรงเรียนจะได้รับแบบฟอร์มในวันถัดไปที่มีการเรียนการสอนนะคะ (กรุณากรอกด้วยภาษาอังกฤษค่ะ)

หากเกิดปัญหาข้ดข้องในการส่งใบสมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านอีเมล์

Name
E-Mail
E-Mail Confirmation
Phone Number
Country (Nationality)
Date of Birth  Day  Month  Year
Subject
Message