เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดซัปโปโร

หลักสูตรเตรียมสอบ JLPT

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ด้วยห้องเรียนขนาดเล็กจำนวนนักเรียนไม่เกิน 6 คน และอาจารย์ที่พร้อมด้วยประสบการณ์จะสามารถถ่ายทอดความรู้และผลักดันนักเรียนสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร N2 และ N3 ทั้งสองหลักสูตรออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรคันจิในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ นักเรียนทุกคนจะได้เสริมทักษะรอบด้านตั้งแต่สิ่งที่มักจะไม่ค่อยถนัดอย่างตัวอักษรคันจิและไวยากรณ์ ไปจนถึงเนื้อหาระดับสูงอย่างการอ่านเชิงวิเคราะห์อย่างเข้มข้น ทั้งนี้ เพราะการทบทวนด้วยตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

แต่ละวันจึงไม่ได้มีเพียงแค่คาบเรียน 3 ชั่วโมง แต่ก็มีการบ้านให้นักเรียนกลับไปทบทวนในปริมาณหนึ่งทุกวัน ทางโรงเรียนจึงมีห้อง Self-study ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพให้นักเรียนสามารถเข้าใช้ได้อย่างอิสระ เนื่องจากการเรียนการสอนจะอิงจากการบ้านที่ให้ไปเป็นหลัก จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง ตั้งใจเพื่อนำไปสอบ JLPT ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มาพยายามมุ่งไปสู่ความสำเร็จภายใต้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดกันเถอะ!

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิก ที่นี่

November 04,2019 - November 29,2019

รายละเอียดหลักสูตร

japanese+jlpt-course

โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ JLPT ให้ผ่านระดับ N2 และ N3

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรคันจิ ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ จะมีการฝึกฝนและทดสอบ ทั้งคันจิ ไวยกรณ์ การอ่านและการฟัง อย่างเข้มข้น

ก่อนที่นักเรียนจะมาที่ญี่ปุ่น ทางโรงเรียนจะวัดระดับภาษาซึ่งสามารถบอกได้ว่านักเรียนควรเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับใด
และในวันสุดท้ายก่อนจบการศึกษา จะมีการทดสอบอีกครั้งเพื่อให้เห็นว่านักเรียนสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วหรือไม่ และนักเรียนจะได้เห็นผลของการเรียนอย่างเข้มข้นในระยะเวลา 4 สัปดาห์

คุณสามารถสมัครสอบ JLPT ภายในตัวเมืองซัปโปโรได้ที่ http://www.jlpt.jp/e/
คุณสามารถใช้ที่อยู่ของโรงเรียนในการสมัครสอบได้ แต่กรุณาติดต่อทางโรงเรียนและลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า

*เนื่องจากเป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวสอบในระยะเวลา 3 สัปดาห์ นักเรียนที่สามารถลงทะเบียนได้จึงจำเป็นต้องเรียน 3 สัปดาห์ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
*นักเรียนที่จะลงทะเบียนได้ต้องมีผลการสอบวัดระดับที่เหมาะสม ถ้าหากผลการสอบวัดระดับไม่ผ่านก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้
*Please note that the JLPT course fees are ONLY for the afternoon sessions. Students wishing to study in our morning group classes should also enroll for the Standard Course over their study period.

ค่าใช้จ่ายในการเรียน (เยน)

4สัปดาห์
94,000 JPY

*ค่าลงทะเบียนทุกหลักสูตร :21,000 เยน
*ค่าหนังสือประกอบการสอน : 4,000 เยน

ตัวอย่างตารางสอนในหลักสูตรเตรียมสอบ JLPT ในหนึ่งสัปดาห์

*ค่าใช้จ่ายครอบคลุมค่าเล่าเรียนในวันธรรมดาและกิจกรรมในวันเสาร์ (ในส่วนสีเหลืองและสีฟ้าในตารางสอน)
*ห้อง Self-study สามารถเข้าใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
*นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนและกิจกรรมในวันเสาร์ อาทิตย์ได้ตามความต้องการของนักเรียนเอง
*บางกิจกรรมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
9:30-
12:20
Self-study กิจกรรม หรือ Self-study Self-study
12:30-
13:20
พักกลางวัน
13:30-
14:20
การฟัง
/คันจิ
การฟัง
/คันจิ
การฟัง
/คันจิ
การฟัง
/คันจิ
การฟัง
/คันจิ
14:30-
15:20
ไวยกรณ์ ไวยกรณ์ ไวยกรณ์ ไวยกรณ์ ไวยกรณ์
15:30-
16:20
การอ่าน การอ่าน การอ่าน การอ่าน การอ่าน
16:30-
18:20
การเรียนด้วยตนเอง (จะมีการบ้านและแบบฝึกหัดล่วงหน้าจำนวนมากที่สอดคล้องกับการเรียนในวันรุ่งขึ้นด้วย ดังนั้นนักเรียนต้องเตรียมพร้อมสำหรับบทเรียนต่อไป)
กลางคืน กิจกรรม กิจกรรม

เนื่องจากแบบฝึกหัดและการบ้านจำนวนมาก กรุณาเรียนด้วยตนเองในช่วงเช้าที่โรงเรียนหรือที่หอพักให้เรียบร้อยก่อนถึงคาบเรียน นอกจากนี้นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรมาตรฐานในช่วงเช้าได้ด้วย ในกรณีนี้ นักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มทีถึง 6 คาบเรียนต่อวัน

ตัวอย่างหนึ่งสัปดาห์ในการเรียนหลักสูตรมาตรฐาน + หลักสูตรเตรียมสอบ JLPT

*วิขาเรียนในข่องสีชมพู คือหลักสูตรมาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
*การเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนหรือกิจกรรมในวันเสาร์สามารถเลือกได้ตามใจนักเรียน
*ห้อง Self-study สามารถเข้าใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
9:30-10:20 สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น กิจกรรม หรือ Self-study Self-study
10:30-11:20 สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น
11:30-12:20 สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น
12:30-
13:20
พักกลางวัน
13:30-
14:20
การฟัง
/คันจิ
การฟัง
/คันจิ
การฟัง
/คันจิ
การฟัง
/คันจิ
การฟัง
/คันจิ
14:30-
15:20
ไวยกรณ์ ไวยกรณ์ ไวยกรณ์ ไวยกรณ์ ไวยกรณ์
15:30-
16:20
การอ่าน การอ่าน การอ่าน การอ่าน การอ่าน
16:30-
18:20
การเรียนด้วยตนเอง (จะมีการบ้านและแบบฝึกหัดล่วงหน้าจำนวนมากที่สอดคล้องกับการเรียนในวันรุ่งขึ้นด้วย ดังนั้นนักเรียนต้องเตรียมพร้อมสำหรับบทเรียนต่อไป)
กลางคืน กิจกรรม กิจกรรม

ลักษณะเด่นของหลักสูตรเตรียมสอบ JLPT

  • เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของนักเรียนจากประเทศที่ไม่ได้ใช้คันจิ!
  • มีแบบฝึกหัดและการบ้านที่ต้องใช้เวลามากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้มีความรู้ที่จำเป็นในการสอบ
  • นักเรียนสามารถใช้กิจกรรมในวันหยุดและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนญี่ปุ่นเป็นการผ่อนคลายและเพิ่มความตื่นตัวในการเรียน

หนังสือประกอบการสอน

หลักสูตรเตรียมสอบ JLPT ระดับ N2 日本語能力試験直前対策N2/新完全マスター文法N2/新完全マスター読解N2/日本語総まとめN2聴解…など
หลักสูตรเตรียมสอบ JLPT ระดับ N3 日本語能力試験直前対策N3/新完全マスター文法N3/日本語総まとめ読解N3/日本語総まとめN3聴解…など

Textbooks