เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดซัปโปโร

การแบ่งระดับและหนังสือที่ใช้ในแต่ระดับ

ไม่ว่านักเรียนจะกังวลกับการพูดหรือต้องการพัฒนาการใช้ภาษาให้ เหมาะสม ก็ตาม เราได้เลือกหนังสือที่เหมาะสมที่สุดไว้ให้นักเรียนแล้ว เราตั้งใจจะทำให้ภาษาที่คุณใช้มีชีวิตชีวาเราจึงเน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดจึงคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงและคัดสรรหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการสอนอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าความสามารถด้านภาษาของคุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด

เริ่มเรียนทันที!
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดกันดีกว่า!

วัตถุประสงค์แต่ละระดับชั้น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดแบ่งระดับแต่ละระดับโดยเน้นการเรียนรู้และนำไปใช้มากกว่าการเรียนตามตำราที่น่าเบื่อ

ระดับเบื้องต้น 1 สำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเลย ใน 3 สัปดาห์แรกเราจะเน้นการใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อจบระดับนี้แล้วนักเรียนจะสามารถแนะนำตัว ไปชอปปิ้ง และสั่งอาหารในร้านได้…
ระดับเบื้องต้น 2 เริ่มรู้จักไวยกรณ์พิ้นฐานและประโยคสั้นๆ เมื่อจบระดับนี้แล้วนักเรียนจะสามารถพูดเกี่ยวกับเพื่อนๆ งานอดิเรกและประสบการณ์ที่ผ่านมา
ระดับพื้นฐาน ระดับนี้เป็นการต่อยอดระดับเบื้องต้น 2 ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในชีวิตประจำวันอย่างสุภาพและเป็นธรรมชาติ สามารถอธิบายอารมณ์ความรู้สึกได้
ระดับก่อนระดับกลาง ระดับนี้จะเริ่มยากขึ้นแล้ว และเราจะเน้นการ “พูดออกไป” ของนักเรียนมากกว่า “เข้าใจนะ แต่ไม่รู้จะพูดอย่างไร” เมื่อนักเรียนจบระดับนี้จะสามารถพูดถึงตัวเองและประเทศของตนเองในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นได้
ระดับกลาง จากระดับนี้ นักเรียนจะได้เรียนรูปแบบประโยคเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ระดับนี้จึงเน้นที่การจัดงานปาร์ตี้ การสัมภาษณ์ และอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่นได้
ระดับสูงกว่าระดับกลาง ระดับนี้จะเพิ่มความสามารถในทักษะการพูด ในระดับนี้นักเรียนจะสร้างประโยคที่ยากและซับซ้อนได้เองโดยไม่ต้องพูดตามอาจารย์
ระดับสูง นักเรียนในระดับนี้สามารถแจ้งความจำนงค์ล่วงหน้า เพื่อให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการอย่างตรงวัตถุประสงค์ของนักเรียน เช่น “การฝึกใช้ภาษาสุภาพ” “ภาษาญี่ปุ่นสำหรับทำธุรกิจ” หรือ “การพัฒนาทักษะการพูด” กรุณาแจ้งในช่วงลงทะเบียนเรียน

หนังสือเรียน

ระดับเบื้องต้น 1 Now You’re Talking!-Japanese Conversation for Beginners-
ระดับเบื้องต้น 2 มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1/ Speech for basic level Japanese etc…
ระดับพื้นฐาน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2/ Speech for basic level Japanese etc…
ระดับก่อนระดับกลาง Nihongo chuukyuu Training/ Kaiwa ni chousen! Chuukyuu maeki kara no nihongo no role-play etc…
ระดับกลาง Chuukyuu wo manabou! / Kaiwa ni chousen! Chuukyuu maeki kara no nihongo no role-play etc…
ระดับสูงกว่าระดับกลาง Chuukyuu wo manabou! / Nihongo Namachuukei/ Role-play de manabu chuukyuu kara joukyuu he no nihongo kaiwa etc…
ระดับสูง Nihongo chuukyuu 501/ Nihongo joukyuu washa he no michi etc…

※นอกจากนี้ เรายังใช้ดนตรี การ์ตูน บทสัมภาษณ์หรือรายงาน ร่วมกับหนังสือเรียน เพื่อพัฒนาความสารถในการพูดของนักเรียน