เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดซัปโปโร

การดูแลนักเรียน

ขั้นตอนการสมัครถึงออกเดินทาง

 • สอบถามรายละเอียด

  สอบถามรายละเอียดได้ทางแบบฟอร์มของโรงเรียน อีเมล์ หรือทางโทรศัพท์
  รายละเอียด

 • การประเมินค่าใช้จ่าย

  กรุณาประเมินค่าใช้จ่าย.
  โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางอีเมล์

 • ใบสมัคร

  เราจะส่งใบสมัครให้ทางอีเมล์ ให้นักเรียนกรอกและตอบกลับมาที่โรงเรียน

 • เอกสารการตอบรับและใบแจ้งค่าใช้จ่าย

  หลังจากนักเรียนส่งใบสมัครเรียบร้อย โรงเรียนจะส่งเอกสารการตอบรับและใบแจ้งค่าใช้จ่าย

 • การชำระเงิน

  กรุณาชำระเงินอย่างน้อยสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยก่อนวันเปิดเรียน การโอนเงินผ่านธนาคารหรือ Paypal ก็สามารถทำได้
  หลังได้รับการชำระเงิน โรงเรียนจะจัดส่งใบเสร็จและรายละเอียดการเข้าเรียนให้นักเรียน

 • Stay

  ทางโรงเรียนจัดส่งรายละเอียด และแผนที่ที่พัก

 • วันเดินทาง

เมื่อมาถึงจนจบการศึกษา

 • เมื่อมาถึงญี่ปุ่น

  หลังจากเดินทางมาถึงสนามบินชิโตเซะ สามารถใช้รถไฟ รถประจำทางหรือแท็กซี่เพื่อเดินทางสู่ที่พัก
  รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักจะถูกส่งไปก่อนที่นักเรียนจะเดินทาง ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกังวล
  ※ทางโรงเรียนสามารถไปรับนักเรียนที่สนามบินได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 15,000 เยน

 • สอบวัดระดับ

  ในวันเปิดเรียน กรุณามาถึงโรงเรียนก่อน 9:00 น. เราจะมีการทดสอบพูดคุยก่อนเข้าเรียน และการเรียนภาษาญี่ปุ่นจะเริ่มเวลา 9:30 น.

 • การใช้ชีวิตประจำวัน

  สนุกไปกับกิจกรรมหลากหลาย ตามหลักสูตรที่นักเรียนเลือกเรียน
  รายละเอียด ตัวอย่างตารางเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโด.

 • จบการศึกษา

  ในวันจบการศึกษา หลังเลิกเรียนเราจะมีพิธีจบการศึกษาและแจกประกาศนียบัตร โปรดร่วมปาร์ตี้ฉลองจบการศึกษาและสนุกกับช่วงเวลาสุดท้ายที่ซัปโปโร เราแนะนำให้คุณไปเที่ยวทางตะวันออกหรือทางเหนือหลังจบการศึกษาถ้าคุณมีเวลา

 • เดินทางกลับบ้าน

  เมื่อคุณพร้อมเดินทาง เราจะนำคุณไปสนามบินและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดยินดีต้อนรับนักเรียนเสมอ

 • หลังจากถึงบ้านแล้ว

  เรายังมีการสอนออนไลน์ผ่านสไกป์ คณาจารย์ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดจะสอนภาษาญี่ปุ่นให้คุณด้วยบทเรียนมาตรฐานสูง

การขอวีซ่า

หลังจากเดือนพฤษภาคม 2554 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับ 61 ประเทศ สำหรับประเทศที่ได้รับยกเว้นสามารถอยู่ได้ถึง 3 เดือน ตรวจสอบรายชื่อประเทศได้ที่โฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นตามรายละเอียดต่อไปนี้
โฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่น:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

วีซ่าทำงานในช่วงวันหยุด

นักเรียนจากประเทศต่อไปนี้สามารถขอวีซ่าทำงานในช่วงวันหยุดเพื่อพักอาศัยในญี่ปุ่นและเรียนภาษาญี่ปุ่นได้

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก ไต้หวัน และฮ่องกง

วีซ่านักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดไม่สามารถออกวีซ่านักเรียนต่างชาติได้ ดังนั้นเราจะแนะนำโรงเรียนที่สามารถออกให้ได้

ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

เรามีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ให้ในกรณีที่นักเรียนไม่สบายฉุกเฉินกลางดึก หรือมีปัญหาเร่งด่วน