เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดซัปโปโร

หลักการสอนของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโด

☆ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุด☆
สำหรับผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการพูดอย่างรวดเร็ว เราขอเสนอ “บทเรียนภาษาญี่ปุ่นภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโด”

คุณไม่ต้องการเรียนจากหนังสือซึ่งอ่านเองได้ที่บ้านใช่ไหม?
คุณอยากจะฝึกฝนการสนทนาในสถานการณ์จริง แบบที่คนญี่ปุ่นใช้กันจริง ๆ เพราะคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่นใช่ไหม?
ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโด คุณจะได้ฝึกฝนและนำไปใช้อย่างเต็มที่

ลักษณะเด่นของการสอนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโด

ลักษณะเฉพาะตัว

・หลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะ

・สมุดประเมินความก้าวหน้า หรือเช็คโน้ต และการติดตามอย่างใกล้ชิดของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดทำให้คุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

・กิจกรรมหลากหลายของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดเพิ่มโอกาสในการใชภาษาญี่ปุ่นและทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

หลักสูตรที่พัฒนาขี้นเองเพื่อให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริงของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโด

ลักษณะเด่น

1) บทเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้ได้

การเรียนการสอนที่โรงเรียนสอนภาษาฮอกไกโดไม่ใช่เพียงแค่การสอนตามตำรา แต่ต้องนำภาษาญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้ได้ การสอนเชิงปฎิบัติที่คุณไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้โดยทั่วไป

2) บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ได้จริง


การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาตินั้น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้บทเรียนที่นำไปใช้ได้จริง การใช้บทสนทนาในชีวิตประจำวันในหัวข้อต่าง ๆ ได้น้้น เป็นเทคนิคเฉพาะที่เราเชื่อว่าเป็นทางลัดสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของคุณ

3) หลากหลายหัวข้อในการสนทนาที่น่าสนใจ


ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโด หัวข้อที่ใช้ในห้องเรียนนั้นคัดเลือกมาจากความสนใจของนักเรียนโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น การออกไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่น พนักงานประจำและนักเรียน การเชิญแขกรับเชิญที่เป็นคนญี่ปุ่น การนำเสนอผลงาน และการอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ด้วยห้องเรียนขนาดเล็กของเราทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

การเรียนการสอนที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นออกแบบมาอย่างไร?

ความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนระยะสั้น และระยะยาว

ห้องเรียนแบบไหนที่คุณคาดหวังในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น?
และทักษะอย่างไหนที่คุณอยากจะพัฒนาเป็นพิเศษในระหว่างที่อยู่ที่นี่?
เราได้สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความคาดหวังในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นของแต่ละคน ทำให้เรารู้ว่านักเรียนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนี้
.

นักเรียนหลักสูตรระยะยาวจะเน้นการพัฒนาการอ่านและเขียนสำหรับการทำข้อสอบ นักเรียนกลุ่มนี้ต้องการเรียนหลักไวยกรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การสร้างประโยค ตัวอักษรคันจิ ทักษะการเขียนเพื่อเตรียมสอบ แต่ทั้งหมดนี้หาได้ในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกือบทุกแห่ง
แต่นักเรียนหลักสูตรระยะสั้นต้องการที่จะฝึกฝนทักษาะการพูดและฟัง และอยากเรียนในเชิงปฏิบัติมากกว่า แต่ทางเลือกในปัจจุบันมีน้อยมาก ด้วยเหตุผลนี้ โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นฮอกไกโดจึงออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ : บทเรียนระยะสั้นและห้องเรียนขนาดเล็กเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น

เราจึงเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เชี่ยวชาญการสอนแบบระยะสั้น เราสร้างหลักสูตรบนพื้นฐานไวยกรณ์ การสร้างประโยคและคำศัพท์ สำหรับการนำไปใช้ในการสนทนาโดยเฉพาะ
.

บรรยากาศการเรียนการสอนตามแบบฉบับของโรงเรียนสอนภาษาฮอกไกโด

1) ห้องเรียนขนาดเล็ก

2) ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

3) อาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ

ห้องเรียนของเราจำกัดนักเรียนไว้แค่ 8 คน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการเอาใจใส่อย่างดีที่สุด ในฐานะที่เราเราเป็นมืออาชีพในหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัตินั้นจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อยหมายถึงโอกาสในการฝึกพูดและปฏิบัติมากขึ้น และอาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีใบอนุญาตและความเป็นมืออาชีพที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้โดยง่าย

โอกาสในการใช้ภาษาญี่ปุ่น

หลากหลายกิจกรรมนอกห้องเรียนทำให้ได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่า!

เนื่องจากหลักสูตรของโรงเรียนที่มุ่งเน้นบทสนทนาและการสนทนา เราเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนญี่ปุ่น ในกิจกรรมหรือเกมส์ทางวัฒนธรรม นักเรียนได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับคนญี่ปุ่นจริง ๆ
ประสบการณ์เข่นนี้จำเป็นต่อ การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากการฟังการสนทนาแบบเป็นกันเองที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง !